http://jeae.org/index.php/JEAE/issue/feed EURASIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS (EJAE) 2024-02-09T13:56:21+03:00 Prof. Dr. Orhan GÜNDÜZ orhan.gunduz@ozal.edu.tr Open Journal Systems <p>EURASIAN JOURNAL OF&nbsp; AGRICULTURAL ECONOMICS (EJAE) is an international refereed journal. EJAE is a peer-reviewed scientific publication in which agricultural production economy, agricultural management and planning, agricultural marketing, agricultural policies, international agricultural trade, agricultural extension, and rural development are accepted. In this context, the Journal is open to articles from the fields of economics, business administration, public administration, and econometrics, especially agricultural economists.</p> <p>EJAE is published twice a year, in April and October.</p> http://jeae.org/index.php/JEAE/article/view/61 The Effects of Changes in Exchange Rate and Oil Prices on the Costs of Agricultural Products for the Period 2019-2022 2024-02-05T22:50:10+03:00 Emine Köftecioğlu eminekoftecioglu@gmail.com Mücahit Paksoy mpaksoy@ksu.edu.tr <p>For human capital, which is one of the cornerstones of modern societies, there is a need to be fed with adequate and healthy food, as well as to develop education and skills. At this point, one of the key elements of the economic development of countries is food and agriculture. Countries are provided with the necessary raw materials for food supply and industry through agricultural activities. Therefore, prices of agricultural products are of great importance for economies. In recent years, fluctuations and high-rate increases have been observed in agricultural product and oil prices. One of the most important reasons for the increase in agricultural product prices can be listed as the increase in the price and Exchange rate of crude oil, which has a large share in the production costs of these products. In this study, the effects of oil price and exchange rates on agricultural product prices were examined by comparative analysis using the data for the period of January 2019 and May 2022 in Türkiye. The findings show that when the data for the years 2019-2022 are compared, the exchange rate variable affects the prices of agricultural products positively, but oil prices increase and decrease independently of all indicators.</p> 2024-02-05T22:21:16+03:00 Copyright (c) 2024 EURASIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS (EJAE) http://jeae.org/index.php/JEAE/article/view/58 Kırsalda Yaban Domuzu Varlığının Üreticinin Buğday Çeşit Seçimine Etkisi 2024-02-05T22:50:10+03:00 Rahmi Taşcı rahmi.tasci@tarimorman.gov.tr <p>Bu çalışmada, Türkiye’nin Orta Anadolu ve Batı Geçit Bölgesinde yer alan Ankara, Kayseri, Yozgat, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde buğday üretimi yapan tarım işletmelerinde, yaban domuzu varlığının ve zararının, üreticilerin buğday çeşit tercihleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma kapsamında kartopu örnekleme metodu ile seçilen toplam 564 üretici ile anket yapılmış ve üreticilerin %65.6’sı köylerinde yaban domuzu bulunduğunu, kılçıklı buğday yetiştiren üreticilerin %80.8’i domuz zararı nedeniyle kılçıklı buğday tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Araştırma sonucunda çeşit tercihini belirleyen en önemli faktörün domuz zararı olduğu belirlenmiştir. Yaban domuzları kılçıklı buğdaya oranla kılçıksız buğdaya daha fazla zarar vermektedir. Yaban hayvanlarının yaşam alanlarının azalması insan ve yaban hayvanı karşılaşmalarını ve çıkar çatışmalarını giderek arttırmaktadır. Bu çatışma uzun yıllardır devam etmesine rağmen net çözümler getirilemediğinden, üreticiler bireysel çözümlerle zararı azaltma yoluna gitmektedirler. Ancak kılçıklı buğday tercihi gibi kültürel yöntemler de sorunun çözümü için yetersiz kalmaktadır. Öncelikle bölgelerde yaban domuzu popülasyonunun belirlenmesi, yaban domuzu zararının ekonomik boyutunun tespiti, zararın olduğu tarım alanlarında yaban hayatı yönetim stratejilerinin uygulanması önem taşımaktadır.</p> 2024-02-05T22:22:06+03:00 Copyright (c) 2024 EURASIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS (EJAE) http://jeae.org/index.php/JEAE/article/view/57 Covid-19 Pandemisinin Manisa İli Bağcılığına Etkileri 2024-02-05T22:50:10+03:00 Nihal CAN AĞIRBAŞ nihalcanagirbas@gmail.com <p>This study was carried out to analyze the effects of the Covid-19 pandemic, on the production and marketing process of the producers dealing with viticulture in Manisa.The main material of the study was obtained from 71 producers engaged in viticulture in Manisa, through an online survey. Simple descriptive statistical averages and a five-point Likert scale were used in the evaluations. Production and marketing activities of the viticulture enterprises in the research region were not directly affected due to the Covid-19 pandemic. However, the effect of the increase in input prices used in production is quite remarkable (4.51). Also, the low price of grapes during the marketing forced the producers (3.72). For the sustainability of production, it is important to support the producers as much as the increase in the prices of the inputs used in production, it will be beneficial to give low-interest investment and business loans to producers. The use of alternative methods such as digitalization and &nbsp;artificial intelligence in procurement and marketing activities can contribute to the solution of marketing problems.</p> 2024-02-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 EURASIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS (EJAE) http://jeae.org/index.php/JEAE/article/view/60 Investigating the Competitiveness of Pakistan Agricultural Products 2024-02-05T22:50:10+03:00 Zeki Bayramoğlu techeditor@jeae.org Ramu Govindasamy govind@sebs.rutgers.edu Shahan Aziz shah.aziz@uok.edu.pk Ufuk Soysal ufuksoysal9@gmail.com <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu bir dünyada ülkelerin, şirketlerin, ürünlerin ve bireylerin rekabet gücüne büyük önem verilmektedir. </span><span style="vertical-align: inherit;">Bu konu akademik, ticari ve kamu otoriteleri arasında geniş çapta tartışılmaktadır. </span><span style="vertical-align: inherit;">Rekabet gücü kalkınma, büyüme, ticari genişleme, gelir yaratma, sosyo-ekonomik refah ve diğer önemli parametrelerde çok önemli bir rol oynamaktadır. </span><span style="vertical-align: inherit;">Aslında rekabet gücü yüksek olan ülkeler, nüfuslarına daha iyi sosyo-ekonomik refah sunma eğilimindedirler ve bunu gündem ve hedeflerinde birinci öncelik haline getirmektedirler.</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rekabet stratejileri ürün, bölge, zaman, pazar yapısı gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. </span><span style="vertical-align: inherit;">Tarımsal ürünlerin pazar yapısı diğer ürünlerden farklılık göstermekte ve ekolojik faktörler tarımsal üretim üzerinde önemli sınırlamalar oluşturmaktadır. </span><span style="vertical-align: inherit;">Ülkelerin öncelikli hedefi, ürünlerini ekolojik sınırlamaların ötesinde uluslararası alanda uygun fiyatla pazarlamak, aynı zamanda üretemedikleri ürünleri iç pazarı aksatmadan temin etmektir. </span><span style="vertical-align: inherit;">Bunu başarabilmek için dış ticarette rekabet avantajının kurulması ve sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. </span><span style="vertical-align: inherit;">Sonuç olarak yaklaşık 174 ülkeyi kapsayan serbest piyasa ekonomisinin işleyişi dünya çapında yaygındır. </span><span style="vertical-align: inherit;">Aynı ürünü birden fazla ülkenin ürettiği ve her ülkenin fiyat, kalite, konum, kültürel ve politik ilişkiler, ekonomik güç gibi rekabet avantajlarına sahip olduğu bilinmektedir.</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bu çalışma Pakistan ilinde yetiştirilen önemli tarım ürünlerinin rekabet gücünün incelenmesine odaklanmaktadır. </span><span style="vertical-align: inherit;">Ticaret engellerinin azaltılması rekabetçi baskılar yaratır ve verimlilik artışlarına yol açma potansiyeline sahiptir, bu da bir ekonominin karşılaştırmalı avantajına göre yeniden yapılandırılmasına olanak tanır. </span><span style="vertical-align: inherit;">Bunu başarmak için son 20 yılın ithalat ve ihracat verilerinden yararlanılacak. </span><span style="vertical-align: inherit;">Pakistan tarım ürünlerinin rekabet gücünün belirlenmesinde RCA, RXA, RMA ve RTM gibi mutlak ve göreceli rekabet avantajlarını açıklayan çeşitli formülasyonlar kullanılacaktır.</span></span></p> 2024-02-05T22:23:05+03:00 Copyright (c) 2024 EURASIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS (EJAE) http://jeae.org/index.php/JEAE/article/view/43 Türkiye-Taiwan Agricultural Trade Analysis and Future Prospect 2024-02-09T13:56:21+03:00 Cheng-Yi LAI laichenyi19@gmail.com Pei-Ju LIAO jules0912607482@gmail.com Fahri YAVUZ fahriyavuz64@gmail.com <p>Taiwan and Türkiye are more than 8000 kilometers apart and relatively located at both ends of Asia. Ethnics, languages, industry structures, and so on are tremendously different between the two countries. It’s not common to make connections between the two countries. However, the essential differences between countries create possibilities for cooperation. For instance, different industry structure provides a chance for both countries to be better off by trading and investment, especially in agriculture sector.</p> <p>We concluded that domestic political stability, global economic condition, and the diplomatic relationship between these two countries are the main factors that affect total trade volume. Yet, only diplomatic relationships significantly affect agricultural trade, and the amount has increased fivefold from USD 13.6 billion in 2009 to 71.4 billion in 2020. We can foresee that trade in the agricultural sector still has a large potential to expand in the future.</p> <p>Based on our analysis, many obstacles still need to be tackled for deeper future cooperation. For instance, long transport distance, low publicity, no preferential tariff, and the most important problems of all, the political issues. Both of these two countries are facing both domestic and international political pressures as well as an unstable global political and economic situation.</p> <p>However, there are also counter solutions to reach a win-win future. As a critical character for the Turk states and the Caucasus, Türkiye should show more supports to Taiwan, by which the western countries can have more confidence in Turkey’s determination to democracy and Taiwan can have more space to expand its business in the region. On the contrary, Taiwan should increase its direct investment or shift technology to Türkiye, where Taiwanese companies can enjoy a lower production cost and Türkiye can receive technological innovation in the agriculture and food sectors. Holding bilateral joint meetings is the most efficient and effective method to boost the trade volume for the time being. Increasing the trade volume can substantially decrease the trade cost per unit and increase customers’ willingness to purchase. It will also provide more bargains for future preferential tariff negotiation.</p> 2024-02-05T22:23:35+03:00 Copyright (c) 2024 EURASIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS (EJAE)