ÇİN HALK CUMHURİYETİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞİMİ

  • Mithat Direk Selçuk Üniversitesi
Keywords: Çin Halk Cumhuriyeti, Tarım, Tarımsal Üretim, GSYİH

Abstract

Ülkelerin ve toplumların kalkınmasında mühim rol oynayan tarım sektörünün önemi, küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının da etkisiyle giderek artmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti, sahip olduğu nüfusu, doğal kaynaklar ve nüfusun belenmesinde grçekleştirilen tarımsal üretim büyüklüğü ile Dünyada lider konumdadır. Bu çalışmada Çin Halk Cumhuriyeti’nin tarımsal üretimindeki gelişimlerle ilgili bilgilere yer verilmiş, elde edilen sonuçlar ışığında tarımsal üretimin ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir şekilde devam etmesi için öneriler sunulmuştur. Çalışmada Çin Halk Cumhuriyeti Devlet İstatistik Kurumundan elde edilen ikincil veriler kullanılmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2022-05-02